De plek van Human Design in de wereld


Er werd me gevraagd iets te schrijven voor de nieuwsbrief. Op 15 november nodigen we jullie uit voor een herfstdag Human Design en in die uitnodiging hebben we het over het feit dat Human Design een van de meest bewonderenswaardige kennissen ooit is.

We staan daar nooit bij stil, maar mij verwondert dat enorm. Sinds 1987 bestaat er een kennis die ons gedetailleerd inzicht geeft over de energetische architectuur van de menselijke ervaring en hoe dat voor elk individu werkt. Ze brengt onze gehele cognitieve architectuur in kaart, ze legt uit hoe energie werkt, de kennis staat ons toe te zien wat de dynamiek van onze relaties is, brengt de individualiteit van onze kinderen in kaart, zegt iets over gezondheid en psychologisch welzijn, over evolutie, over alle andere levensvormen, enz. Het is een kennis die sinds 1987 is vastgelegd op audio en video. Voor meer dan 15 jaar heeft Ra Uru Hu informatie naar buiten gebracht die wetenschappelijk niet was bewezen zoals het feit dat neutrinos massa hebben, er sterren in het heelal zijn die ouder zijn dan het heelal zelf, dat er een magnetisch monopool bestaat, dat de statistieken van autisme en prostaat kanker drastisch de hoogte zouden ingaan, enz., enz. En bijna louter en alleen omdat om individueel ingeleid te worden in Human Design de geboorte data van de klant worden gevraagd en de informatie tot stand is gekomen door een man die een soort van mystieke ervaring had en zijn naam heeft veranderd na deze ervaring haken de meeste mensen erop gewoon domweg op af. De meeste staan er zelfs niet eens sceptisch tegenover, hetgeen uiteindelijk een open houding zou zijn.

Helemaal in het begin van het naar buiten brengen van Human Design hadden bepaalde mensen die er enthousiast over waren een zaal met een capaciteit voor 5000 mensen afgehuurd voor een inleiding door Ra Uru Hu. Uiteindelijk is er 7 man komen opdagen en de laatste persoon die te laat binnen kwam is nog naast zijn stoel gevallen ook 🙂

Human Design is waarschijnlijk een van de meest gezochte schatten van de mensheid. Het laat ons logisch zien hoe we toegang kunnen krijgen tot het mysterie van de liefde, hoe we ineen steken als mens, hoe we beslissingen kunnen nemen die vanuit ons binnenste komen, hoe we blijven evolueren, waar we van komen en waar we naartoe gaan. Maar we weten ook al lang dat goud, Facebook of de auto van de buren harder schijnt. Als de schat voor onze ogen ligt kijken we er niet naar. Duizenden jaren geleden zouden er piramides worden gebouwd om deze informatie te beschermen, vandaag de dag wordt er door de meeste mensen met minachting naar gekeken.

Dat is een van de dingen die me in de afgelopen 15 jaar met Human Design het meest verwondert. Ik kan begrijpen dat niet iedereen er zich persoonlijk wil in verdiepen, maar ik begrijp niet hoe je niet in verwondering kan staan dat er sinds meer dan 25 jaar een kennis bestaat die voorop liep op een hele boel fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen, die een ongelooflijk inzicht geeft in onze menselijke natuur die dieper is dan de recentste ontwikkelingen in de cognitieve antropologie, die ons een blik geeft op onze evolutie zowel qua verleden en toekomst, die in lijn loopt met cosmologische beschouwingen van de meest geapprecieerde wetenschappers van onze tijd, enz.?

We zijn zo blind dat we zoals schapen in staat zijn om rechtstreeks in de ravijn te lopen, dat is duidelijk en spijtig en zoals altijd zijn het de uitzonderingen die het verschil maken!

Comments & Responses

Comments are closed.