Cognitieve Antropologie : Dirk over Human Design


De laatste tijd word ik meer en meer herinnerd aan hoe ik met Human Design in contact kwam. Ik kwam namelijk uit een vorming Sociale Antropologie en was daar voornamelijk geïntrigeerd door cognitieve antropologie.

Human Design zet in zekere zin cognitieve antropologie om in beeld. Het bekijken van Human Design als een cognitieve map is voor mij steeds de meest intrigerende uitvalshoek geweest. Ik stelde me jaren geleden, toen ik nog op de universiteit zat, vrij utopisch voor dat het bestaan van zo een map en het logisch aanvaarden ervan de geschillen tussen mensen zou kunnen oplossen. Als we allemaal beantwoorden aan een cognitief patroon dat we delen en dat elk van ons individueel invult, hoe kunnen we ons dan tegen elkaar keren, dacht ik? Maar zo zitten vele mensen niet ineen. Diep vanbinnen is er veel te veel angst aanwezig om dat soort vrijheid te omarmen. We weten vandaag de dag allemaal dat we genetisch uniek en onvergelijkbaar zijn en toch kruipt het nog in de kop van velen om bepaalde esthetische kenmerken te willen dragen van de buurvrouw of te willen beantwoorden aan een gezette norm van weet ik veel wat op lichamelijk vlak, iets dat in essentie onmogelijk is gezien we genetisch uniek zijn.

Een cognitieve map wil zeggen dat we geankerd zitten in een bepaalde menselijke energetische architectuur waar we op bijna oneindig veel manieren uitdrukking aan kunnen geven. Human Design en cognitieve antropologie tonen ons dat we allemaal zijn geboren in een energetische structuur, op dezelfde manier als we geboren zijn in een genetische structuur. Die energetische structuur staat toe dat we ons op bepaalde politieke, economische, familiale, culturele, godsdienstige, creatieve, enz. manieren kunnen uitdrukken.  Maar die uitdrukkingen zijn slechts één optie te midden van vele anderen en dat vergeten we dikwijls. Eigenlijk zijn er binnen het cognitieve patroon zoveel opties als er mensen zijn, vandaar de schoonheid en het belang om zo individueel mogelijk in het leven te staan omdat dit het leven verrijkt. We vullen die energetische structuur heel individueel in, en dat zien in een human design chart geeft ons inzicht in onze energetische eigenheid en geaardheid.

Ik dacht jaren geleden nog dat we als mensen dit gemakkelijk konden vatten. Dat het voor iedereen zo duidelijk als pompwater zou zijn dat we allemaal uniek zijn en dat dit iets is wat automatisch respect voor verschil en anders zijn met zich meebrengt, maar blijkbaar is het voor de meesten nog steeds interessanter om in een soort van barbaarse en schrik georiënteerde mentaliteit te blijven leven en die te ondersteunen?

Human Design toont ons hoe we cognitief zijn gebouwd als mensen en hoe we er individueel een speciale bijdrage door leveren of hoe we er cultureel, religieus of sociologisch verschillende uitdrukkingen aan hebben gegeven. Dat staat toe om in bewondering te staan voor het leven en haar ongelooflijke rijkdom en daar is vandaag de dag echt nood aan vind ik. 🙂 Vandaar dat ik me achter dit soort werk blijf zetten!

Comments & Responses

Comments are closed.