Nieuw : 2 namiddagen Human Design Opstellingen


Onderzoek een vraag die bij jou speelt via een HD Opstelling

 

Een opstelling is een ruimtelijke visualisering van aspecten uit je Human Design chart en andere aspecten die betrekking hebben op een vraag die bij jou speelt. Human Design is een systeem, en werkt dus ook systemisch: alles heeft invloed op elkaar. Een systeemopstelling is een prachtige, ingrijpende en invoelende manier om inzichten te krijgen in ons eigen systeem, heling te brengen en ons opnieuw te aligneren met onze eigen frequentie.

 

Je kan hieraan deelnemen als observator / representant of als vraagsteller.

 

Als vraagsteller van een opstelling kan je komen met een prangende vraag waar je met een verruimde blik naar wilt kijken, iets wat je op een diepere manier wil begrijpen of op een betere manier mee wil kunnen omgaan. Het kan gaan over een persoonlijke situatie, een professionele situatie, een maatschappelijke situatie of een nog moeilijk te duiden malaise of symptoom.
Er is op zaterdag en op zondag telkens plaats voor 3 vraagstellers. De enige voorwaarde is dat je al een analyse hebt gehad van jouw chart, bij mij of bij een collega.
Kostprijs: 60 euro

 

Als observator / representant kun je gevraagd worden om in de opstelling iets/iemand te representeren. Dit blijft steeds opnieuw jouw vrije keuze. Je hebt geen enkele voorkennis nodig, noch van Human Design, noch van opstellingen. De ervaring leert dat de observatoren / representanten zelf ook tot nieuwe inzichten komen.
Kostprijs: vrije bijdrage

 

Stien begeleidt de opstellingen, Dirk en Gerda ondersteunen het gesprek na de opstelling om een en ander te plaatsen. We letten er daarbij wel op dat de opstelling niet ‘kapot’ geanalyseerd wordt, een opstelling werkt op vele manieren verder door, en het mentale inzicht speelt daarbij slechts een kleine rol.

 

Bedankt om je plaats tijdig te reserveren (ten laatste 7 dagen voor de opstellingsdag) via info@humandesignexperiment.be

 

Zaterdag 23 april:  13u30 tot 17u
Zondag 24 april: 13u30 tot 17u
Rassonstraat 47
1030 Brussel

 

Comments & Responses

Comments are closed.